Bioenergoterapia

Bioenergoterapia jest wyjątkową i subtelną formą interwencji holistycznej w organizmie oraz w system biologiczny człowieka. Pozwala na bezinwazyjne i bezpośrednie oddziaływanie w skomplikowane struktury fizjologiczne bez konieczności stosowania zabiegów chirurgicznych, czy leków farmakologicznych. U podstaw koncepcji leczenia leży holistyczne (całościowe) podejście do organizmu człowieka oraz przeświadczenie, iż leczyć należy nie objawy, lecz przyczyny. W centrum uwagi znajduje się układ energetyczny, stawiany na równi z system krążenia, oddychania, nerwowym czy pokarmowym, złożony on jest z dwóch podstawowych typów struktur:
merdidian (kanałów energetycznych łączących narządy wewnątrz organizmu człowieka) i czakr (zakończenia kanałów energetycznych, zasysające energię z zewnątrz).

Medycyna Wschodu zakłada, że zaburzenie przepustowości meridanów lub czakr prowadzi do różnego rodzaju schorzeń. Przykładowo, nieprawidłowe funkcjonowanie czakry korony znajdującej się na wierzchołku czaszki, powodować może bóle głowy. 

Istotą bioterapii jest możliwość sprawdzenia (przeglądu) biopola człowieka, na którego

podstawie ocenia się ogólny stan organizmu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Na sesje indywidualne bioenergoterapii możesz umówić się bezpośrednio przez booksy CUDu, u Roksany certyfikowanej bioenergoterapeutki.